ANBI

Beleid:

Park Veldzicht is een unieke plaats in de gemeente Altena waar gezinnen met kinderen met en van elkaar in de vrije natuur kunnen leren, elkaar kunnen ontmoeten, waar verbindingen worden gelegd en waar ontspanning wordt geboden op een laagdrempelige manier in samenwerking met andere partijen binnen een financieel gezonde stichting.

 

Visie: 
Park Veldzicht is een unieke plaats in Altena waar gezinnen met kinderen met en van elkaar in de vrije natuur kunnen leren, elkaar kunnen ontmoeten, waar verbindingen worden gelegd en waar ontspanning wordt geboden op een laagdrempelige manier in samenwerking met andere partijen binnen een financieel gezonde stichting.

Missie:

Stichting Park Veldzicht vindt het belangrijk dat in onze steeds complexer wordende samenleving iedereen kan meedoen en niemand buiten de boot valt. Park Veldzicht is een plek  waar je even kunt bijkomen van dagelijkse beslommeringen, waar je anderen kunt ontmoeten, waar je met en van elkaar kunt leren en je talenten kunt ontwikkelen in een omgeving waar mensen op een respectvolle manier met elkaar en met de natuur omgaan.


Bestuur:

Bestuursleden verrichten bestuurstaken onbezoldigd.

 

Tonny Bros

Voorzitter

 

Willie Eveleens

Penningmeester

 

Alie Verhoeven

Secretaris

 

Nico Eveleens

Algemeen bestuurslid

 

Reggie van der Mast

Algemeen bestuurslid

 

Financiën:

 

– fiscaal nummer: 857319437
– IBAN nummer: NL90 RABO 0316973580

 

download balans / download resultatenrekening / download begroting